"A Esmorga" é o nome do Club de Lectura do I.E.S. A Xunqueira 1 de Pontevedra. É unha das actividades principais do Proxecto Lector. Contribúe a fomentar a lectura e a escritura e á adquisición das competencias básicas.

martes, 12 de octubre de 2010

DINÁMICANunha primeira sesión preséntase o libro que se vai ler, o seu autor ou autora, a súa estrutura, e establécese un número determinado de páxinas/capítulos para comentar na seguinte reunión. 

Nas seguintes sesións coméntase o lido, compartindo opinións, emocións, descubrimentos,... que suxire o texto, e realízanse diversas actividades complementarias sobre a lectura.

O alumnado disporá dun caderno individual para anotar as observacións que lle suxira a lectura. 

Algunhas actividades como o visionado de películas ou documentais relacionadas cos libros, a visita á biblioteca, ou a invitación dalgún autor, realizaranse fóra do horario lectivo, facilitando así a asistencia de persoas que non participan no club (profesorado, alumnado, persoal non docente, familias).

No hay comentarios:

Publicar un comentario