"A Esmorga" é o nome do Club de Lectura do I.E.S. A Xunqueira 1 de Pontevedra. É unha das actividades principais do Proxecto Lector. Contribúe a fomentar a lectura e a escritura e á adquisición das competencias básicas.

miércoles, 15 de diciembre de 2010

As actividadese de 3º ESOGerónimo Stilton

Matilde Asensi eVampyr                                                                                                                                                                                                                                                              

sábado, 20 de noviembre de 2010

DEREITOS DA INFANCIA

Para conmemorar o 20 de novembro,  
Día dos Dereitos da Infancia
podedes ler un conto de Guy de Maupassant
"El papá de Simón".


O atoparedes neste enlace
http://www.iesxunqueira1.com/cuentos/papasimon.pdf 

jueves, 21 de octubre de 2010

Charlas informativas

Con motivo da celebración do Día da Biblioteca, 24 de outubro, impartiranse charlas informativas sobre a organización e o funcionamento da nosa biblioteca a cargo do profesor José Manuel Ramos.

lunes, 18 de octubre de 2010

GRUPOS

1º ESO:
                Día:  Venres
                Profesor:   Javier Martínez
                Lectura:  Kafka y la muñeca viajera
                Autor:  Serra y Fabra


2º ESO:
                Día:  Luns
                Profesor: Manuel Reboredo
                Lectura:  Cousas
                Autor:  Castelao

3º ESO:
                Día:  Martes
                Profesor:  Xan Riobó
                Lectura: A praia dos afogados
                Autor: Domingo Villar

4º ESO:

                Día:  Martes
                Profesora: Belén Herrero
                Lectura:  El misterio de la cripta embrujada
                Autor:  Eduardo Mendoza

martes, 12 de octubre de 2010

MEDIOS PREVISTOS PARA A SÚA DIFUSIÓN


Parécenos moi importante difundir a actividade e facilitar a participación voluntaria de todos os alumnos e alumnas. Para isto contamos cos seguintes recursos:
 • Colaboración de todo o profesorado do centro, en especial das titoras e titores, animando e motivando ao alumnado para participar.
 • Na páxina web do centro, www.iesxunqueira1.com, dentro do apartado da biblioteca, temos un enlace do “club de lectura”.
 • Taboleiro de novidades: informar sobre os libros que se van ler, dando a posibilidade de que se incorporen lectores e lectoras novos/as.
 • Carteis nas aulas e na cafetaría.-Aproveitar a asistencia de alumnado que non forma parte do club ás actividades complementarias para animalos a participar.
 • Exposicións de actividades de creación plástica, musical,... do alumnado relacionadas coas lecturas.
 • Participación e colaboración desde o club de lectura na revista do noso centro: Xuncos.
 • Elaboración do blog A ESMORGA XUNQUEIRA 1aberto á participación e colaboración de toda a comunidade educativa.

DINÁMICANunha primeira sesión preséntase o libro que se vai ler, o seu autor ou autora, a súa estrutura, e establécese un número determinado de páxinas/capítulos para comentar na seguinte reunión. 

Nas seguintes sesións coméntase o lido, compartindo opinións, emocións, descubrimentos,... que suxire o texto, e realízanse diversas actividades complementarias sobre a lectura.

O alumnado disporá dun caderno individual para anotar as observacións que lle suxira a lectura. 

Algunhas actividades como o visionado de películas ou documentais relacionadas cos libros, a visita á biblioteca, ou a invitación dalgún autor, realizaranse fóra do horario lectivo, facilitando así a asistencia de persoas que non participan no club (profesorado, alumnado, persoal non docente, familias).

AVALIACIÓN

Unha vez realizadas, todas as actividades serán avaliadas tanto polo profesorado como polo alumnado, valorando a súa continuidade e recollendo as propostas de mellora de cara ao vindeiro curso.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

    Ademais realizaremos actividades complementarias ás lecturas, dirixidas a toda a comunidade educativa (alumnado, profesorado, familias, persoal non docente) co obxectivo de motivar e animar á lectura. Algunhas delas son:

     -       Realización de actividades artísticas como a elaboración de ilustracións, deseño de portadas, seleccións musicais… relacionadas co libro que se está a ler e posterior exposición no centro.
     -       Lecturas teatralizadas.
     -       O alumnado que forma parte do club fai a presentación do libro aos compañeiros/as da súa clase.
     -       Creación literaria: inventamos un novo final para o libro, escribimos o argumento dunha posible “segunda parte”, facemos crítica literaria,…
     -       Investigamos sobre a autoría, ou sobre a súa época histórica
     -       Visionado e posterior debate de películas ou documentais relacionadas cos temas de lectura, convidando ás familias e ao persoal non docente.
     -       Invitación de escritores ou escritoras para coñecelos/as e ter a posibilidade de compartir opinións sobre algunha das súas obras.
     -       Visitas á Biblioteca Pública de Pontevedra, e á Biblioteca da Universidade.
     -       Actividades para celebrar o 23 de abril ou o 17 de maio.

ACTIVIDADE PRINCIPAL

A actividade principal do club de lectura consiste en compartir as experiencias lectoras dos alumnos e alumnas participantes coa mediación dun profesor ou profesora encargado de conducir o proceso.
Na escolla dos textos temos en conta a diversidade de xéneros literarios e a lingua, alternado textos en galego e castelán, así como a educación para a igualdade de xénero.

FINALIDADES DEL CLUB


Propoñémonos estes 5 obxectivos, concretos e asequibles, mais non por iso pouco importantes:
 1. Ofrecer a posibilidade decompartir a lectura con outras persoas de igual idade.
 2. Facilitar acomunicación cos seus/súas iguais e a oportunidade de compartir gustos, inquedanzas, opinións, emocións e descubrimentos tendo como fío condutor un libro, unha lectura.
 3. Favorecer a percepción da lectura como unha actividade de lecer, de entretemento, afastándonos da idea da lectura como imposición.
 4. Proporcionar unha selección de textosinteresantes, motivadores, de temáticas diversas, facilitando o seu acceso ao alumnado.
 5. Desenvolverhabilidades de interacción grupal: capacidade de diálogo, escoita activa, respecto ás opinións e puntos de vista diferentes, elaboración de ideas propias,…

jueves, 7 de octubre de 2010

BREVE HISTORIA


O noso club de lectura créase no curso 2007-08 como continuación do traballo de catro profesoras moi interesadas en achegar o mundo dos libros ao alumnado, animando á lectura, fomentando o uso da biblioteca de aula e o caderno de lectura.  

Desde entón fomos medrando e aumentando a nosa presenza na vida do centro. Comezamos con 2 grupos de alumnos/as, o pasado curso 2009-10, tivemos 5 grupos funcionando. A implicación do profesorado tamén foi a máis, de 4 profesoras pasamos a ser 10, incorporándose profesorado de diferentes departamentos didácticos, non exclusivamente de linguas. 

Melloramos tamén a diversidade de propostas tanto de libros, como de actividades,… 

E desexamos seguir medrando…


martes, 5 de octubre de 2010

PROFESORADO

O profesorado que participa no Club de lectura "A Esmorga" pertence a distintos departamentos didácticos:

 • Belén Herrero                             Lingua Castelá
 • Laureano Aragunde                    Lingua Galega
 • Javier Martínez                          Lingua Castelá
 • Xan Riobó                                    Lingua Galega
 • Manuel Reboredo                      Ciencias Sociais
 • Encarna Fernández                     Lingua Galega
 • Rosa San Luis                             Lingua Castelá
 • Mónica Pérez                           C.S. Educación Infantil
 • Lola Varela                                  Lingua Castelá

Na lectura compartida dos libros o profesorado participa cunha función mediadora e de facilitación.